ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Udostępnij URL przez:

Obecnie istnieje wiele metodyk, które pozwalają na efektywne zarządzanie projektami (nie tylko informatycznymi).

Ciężko jest wybrać, która z metodologii jest najbardziej skuteczna, gdyż każda ma swoje elementy charakterystyczne i zespół prowadzący dany projekt musi wybrać najbardziej odpowiadającą dla siebie. Bez względu na cechy szczególne i różnice między metodykami, każda powinna spełniać jasno określone zadanie – prowadzić do jak najbardziej efektywnego osiągnięcia celu projektu, co oznacza wspieranie procesu zarządzania projektem przez cały czas jego trwania. Bardzo ważna w tym procesie jest także neutralizacja wpływu ryzyka, które jest nieodzowną częścią każdego przedsięwzięcia, można więc powiedzieć że zarządzanie projektami to wiedza jak minimalizować ryzyko i szansę porażki przez cały cykl życia projektu.

Istotnym zadaniem, które powinno spełniać zarządzanie projektem jest budowanie wzajemnych relacji w zespole projektowym oraz jego motywacji, ponieważ jest to element niezbędny do owocnej realizacji projektu, aby osiągnąć wysoki poziom świadomości w zespole do dążenia do jednego określonego celu.

W ramach zdobycia powyższych kompetencji można wskazać następujące programy szkoleniowe:

  • PRINCE2®i PRINCE2 Agile® – akredytowane szkolenia i egzaminy
  • AgilePM® – akredytowane szkolenia i egzaminy
  • Wprowadzenie do Agile i Scrum
  • Scrum Master