Wypromowane prace dyplomowe

Wypromowane prace dyplomowe

Udostępnij URL przez:

Wybrane prace dyplomowe wraz z opisem ich zawartości:

 1. Inżynierka: pt. „Bezpieczeństwo użytkownika końcowego po stronie modułowych rozwiązań DLP”
  W pracy przedstawione zostały: opis schematu działania systemów DLP, przegląd rozwiązań modułowych DLP pod kątem użytkownika końcowego, wyniki testów funkcjonalności tych modułów, przegląd funkcji użytkownika końcowego, przegląd mechanizmów kryptograficznych stosowanych w systemach DLP,  przegląd oraz testy urządzeń końcowych. Dyplomant przeanalizował działania całego systemu DLP, dokonał opisu działania systemu zarządzania DLP Management, przegląd sposobu monitorowania informacji w kanale SMTP wraz z opisem polityk bezpieczeństwa. Na koniec przedstawił zastosowania poszczególnych modułów DLP skierowanych do ochrony punktów końcowych, opis mechanizmów kryptograficznych stosowanych w systemie DLP, testowanie funkcji klasyfikatorów danych, przegląd obsługi raportów dla modułów DLP.
 2. Inżynierka: pt. „System z interfejsem www do zarządzania incydentami cyberprzestrzeni
  W niniejszej pracy dyplomant zaprojektował modułowe rozwiązania i zaimplementował szkielet systemu do zarządzania incydentami w cyberprzestrzeni. Serwis zawierał podstawowe funkcjonalności takie jak administracja użytkownikami, raportowanie incydentu naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego czy analiza i grupowanie zaraportowanych incydentów. Po za tym system posiada informacje nt. tematyki zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 3. Inżynierka: pt. „Integracja heterogenicznych środowisk systemów operacyjnych w oparciu o istniejące usługi katalogowe Active Directory
  Dyplomant ujednolicił standardy usług katalogowych dla różnych systemów operacyjnych na podstawie rozwiązań Active Directory. W pierwszej części pracy wprowadził do heterogenicznych tzn. zróżnicowanych  rozwiązań teleinformatycznych systemów operacyjnych samych użytkowników. W tym rozdziale poruszone zostaną takie tematy jak: klasyfikacja używanych systemów operacyjnych na rynku europejskim, tendencja rozwoju systemów operacyjnych oraz wymagania sprzętowe dla poszczególnych systemów operacyjnych.
  W kolejnej części zaprezentował wymagania i przegląd metod konfiguracji systemów operacyjnych innych niż Windows Microsoftu. Opisał dostosowywanie rozwiązań z rodziny Unix, Linux oraz system Apple tzn. macOS . Finalnie efektem praktyczna była adaptacja maszyn z innymi systemami operacyjnymi przy użyciu środowiska wirtualnego. Całość eksperymentów autor będzie implementował na zasadzie działania Klient-Serwer. Klientem będą systemy operacyjne inne niż  Windows, a serwerem będzie MS Windows Server z zainstalowanym środowiskiem dla AD. W pracy zostaną przedstawione testy funkcjonalności po stronie systemu MS Windows Server, jak i po stronie użytkownika ze stacji roboczej z zainstalowanym systemem operacyjnym  Linux oraz macOS.
 4. Inżynierka: pt. „Koncepcja modernizacji infrastruktury sieciowej poprzez implementacje rozwiązań VLAN
  Celem pracy dyplomanta było zweryfikowanie zasobów sieciowych w wewnątrz organizacji, przeanalizowanie możliwości technicznych oraz zaimplementowanie sieci VLAN w wewnętrznej organizacji.  
  VLAN to wirtualna sieć LAN, którą zazwyczaj zakłada się przy większej sieci fizycznej. Dzięki temu niezależnie od swojej fizycznej lokalizacji urządzenia mogą się ze sobą komunikować.    
  Wynikiem pracy jest procedura modernizacji istniejącej sieci z wykorzystaniem rozwiązań sieci wirtualnych. Autor w pracy chciał pokazać koncepcję wdrożeniową o raz wykazać korzyści i elastyczność wirtualnych sieci komputerowych. 
 5. Inżynierka: pt. „Projekt i implementacja aplikacji mobilnej Akademickiego Centrum Sportowego AMW Gdynia
  Celem pracy było udostępnienie w sieci gotowej aplikacji mobilnej Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej Gdyni.  Autor pracy zaprojektował i zaimplementował aplikację mobilną w oparciu o istniejący serwis internetowy zaprojektowany i stworzony Michała Pabicha dostępnego pod adresem URL: acs.amw.gdynia.pl. Stworzony produktu tego typu, pozwala interesantom obiektu na dokonanie wyboru medium, z pomocą którego zechcą pozyskać potrzebne informacje. Udostępnienie dodatkowego sposobu na przeglądnie zawartości strony z poziomu dedykowanej systemów operacyjnych urządzeń mobilnych Android. Z badań analitycznych wykonanych m. in. na „Google Search Console” wynikało, ze więcej niż połowa użytkowników przeglądało witrynę ACS za pomocą urządzenia mobilnego
 6. Inżynierka: pt. „Adaptacja stanowiska komputerowego jak serwer typu NAS
  Celem pracy dyplomanta było osiągnięcie dwóch poziomów: poznawczy i konfiguracyjny. Dyplomant pracę podzielił na część teoretyczną i praktyczną wraz analizami. W pierwszej części ukazał ujęcie teoretyczne w zakresie przechowywania danych. Następnie zidentyfikował technologię do przechowywania plików oraz na jednostce centralnej komputera dokonał instalacji systemu operacyjnego Linux i dokonał konfiguracji specjalistycznego oprogramowania celem udostępnienia rozwiązań typu NAS.