TESTOWANIE I INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

TESTOWANIE I INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Udostępnij URL przez:

Testowaniem oprogramowania nazywa się proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania oraz istotny element w procesie jego budowy. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania pozwala skontrolować, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od stosowanej metody). W podejściu kaskadowym zgodnym z modelem V wysiłek zespołu testerskiego zaczyna się wraz z definicją wymagań i jest kontynuowany po zaimplementowaniu zdefiniowanych wymagań. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. metody zwinne) rozkładają wysiłek testerski równomiernie na poszczególne iteracje i skupiają się na testach jednostkowych oraz automatyzacji weryfikacji wykonywanych przez członków zespołu.

W ramach zdobycia powyższych kompetencji można wskazać następujące programy szkoleniowe:

  • ISTQB – akredytowane szkolenia i egzaminy
  • Analiza biznesowa i modelowanie (UML, BPMN)
  • Architektura korporacyjna
  • Zarządzanie wymaganiami
  • Narzędzia testerskie (np.:Selenium, SoapUI, Appium, Cypress itp.)