sieci

sieci

Udostępnij URL przez:

Sieć – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci.

Sieci wykorzystują medium transmisyjne w zależności od technologii.

PrzewodoweBezprzewodowe
EthernetWLAN (Wireless LAN)
FDDI (Fiber Distributed Data Intefeace)DSSS (Direct Sequence Sporead Spectrum)
Token RingFHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
PLC (Power Line Communication)Bluetooth i IrDA

Media transmisyjne można podzielić na przewodowe oraz bezprzewodowe.

Do przewodowych mediów transmisyjnych należą:

 • Kabel symetryczny (w tym tzw. skrętka)
 • Kabel współosiowy (kabel koncentryczny)
 • Kabel światłowodowy (światłowód jednomodowy lub wielomodowy)
 • Kable energetyczne

Do bezprzewodowych mediów transmisyjnych należą:

 • fale radiowe (fale elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości od 3 Hz do około 3 THz)
 • fale świetlne (fale elektromagnetyczne o częstotliwości powyżej 100 THz, np. światło lasera)

Media transmisyjne możemy podzielić również ze względu na rodzaj transmisji, jaki można w nich stosować:

 1. Simpleks – transmisja tylko w jednym kierunku
 2. Półdupleks – transmisja w obu kierunkach, ale nierównoczesna
 3. Dupleks – równoczesna transmisja w obu kierunkach

Jednakże wszystkie sieci można określić jako sieci telekomunikacyjne do których zalicza się m.in. następujące struktury:

 • publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN),
 • sieć komputerowa,
 • sieć Internet,
 • sieć teleksowa,
 • sieć cyfrowa ISDN.

W ogólności każda sieć telekomunikacyjna składa się z trzech płaszczyzn (lub odrębnych struktur) współpracujących ze sobą:

 1. płaszczyzna sterowania – jest częścią sieci przenoszącą informacje sterujące (również nazywane sygnalizacją),
 2. płaszczyzna użytkowa lub płaszczyzna danych – przenosi ruch użytkowników sieci, czyli osób korzystających z jej usług,
 3. płaszczyzna zarządzania – jest częścią sieci przenoszącą ruch związany z eksploatacją sieci i administrowaniem.

W dalszych opcja udostępniłem ważne dla odnośniki np. BTS search, wyszukiwarka UKE czy Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.