Support

Support

Udostępnij URL przez:

Poniższe podstrony przedstawiają moje zainteresowania oraz kierunek mojej pracy naukowej na uczelni. Z jednej strony wskazuje, zasady współpracy jak i materiał odniesienia.

Uprzejmie informuje, że listy studentów otrzymuje z dziekanatu. W ramach platformy, którą dysponuje uczelnia zakład zespół roboczy na MS Teams i tam wymieniam się ze studentami materiałami.

Zabraniam kategorycznie nagrywania moich zajęć i wykorzystywania w jakichkolwiek celach bez mojej zgody. Jeżeli są jakiekolwiek uwagi w kwestii prowadzonych przeze mnie zajęć, proszę zwracać się do organizatorów lub moich bezpośrednich przełożonych.

Wszyscy studenci w ramach uczelni na których prowadzę zajęcia mają dostęp do konta Microsoft. MS dla uczelni udostępnił Teams i dzięki temu, słuchacze mogą korzystać z usług internetowej oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej.

Logować się można za pomocą platformy edukacyjnej, która pozwala inicjować dostępy do znanych technologii.

Na stronie AMW jest instrukcja:

https://amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-zakladki/Dla_studenta/eduPortal/Pierwsze_logowanie_do_konta_w_Office_365_Education_studenci.pdf

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy oraz telefoniczny.

Na poniższych podstronach przygotowałem materiał poglądowy, w oparciu o który prowadzę zajęcia z różnych przedmiotów. Wg listy poniżej można samodzielnie poczytać o:

  • sprzęt i technologia (Autopsy, Narzędzia forensic oraz Pipl)
  • sieci ( wyszukiwarka UKE, wyszukiwarka BTS, RPT, Internet, identyfikacja w sieci, weryfikacja DNS, analiza email, emulatory sprzętu sieciowego)
  • systemy (darmowy antywirus online, Kali, wyszukiwarki zagraniczne, test bezpieczeństwa, analizy i rozpoznawania twarzy)
  • OSINT (CEIDG, Regon, KRS, eKW, eKRK, UFG itd.)