Student AMW

Student AMW

Udostępnij URL przez:

Uprzejmie informuje swoich studentów, że oceny z poniższych przedmiotów są wstawiane przeze mnie w systemie Wirtualna Uczelnia AMW.

Poniżej opracowałem tabele prowadzonych przeze przedmiotów w AMW ze wskazaniem symbolu grupy stosowane na naszej uczelni.

Jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytania to proszę o kontakt mailowy w tytule: PRZEDMIOT – GRUPA – pytanie/ocena/konsultacja itp.

Z uwagi na bezpieczeństwo waszych danych osobowych opublikowane informacje będą czytelne jedynie dla moich studentów.

LPPrzedmiotGrupy
1Administrowanie sieciami mobilnymi
OLS
142I, 152I, 152ICM
2Protkoły sieci teleinformatycznych
PSI
155 IC
3Przemysłowe sieci komputerowe
ESK
172 MCA, 172 MCM
4Sieci komputerowe
OI
164 MU
5Sieci teleinformatyczne
OST
176 C, 185 C, 185 IC, 195 C
6Sieci i systemy telekomunikacyjne
LST
173 SIB, 183 SIB
7Systemy Operacyjne
SO
175 IC, 182 I, 182 IC
8Technologie sieci rozległych
TSR
155 IC
9Teleinformatyczne systemy multimedialne
LTE
173 SIB, 183 SIB
10Zarządzanie sieciami komputerowymi
ZSK
165IC
11 Administracja systemami teleinformatycznymi
ITS
176C
12Technologie informacyjne203M, 204,U, 205U

Jednocześnie przypominam, że w ramach zaostrzeń związanych z COVID-19 wprowadzono w AMW platformę e-learningową eduPortal.

Jest możliwości prowadzenia wideokonferencji, konsultacji, warsztatów oraz dystrybucji materiałów online. Jestem użytkwonikiem slack’a, JIRY, MS Teams, Webex czy też ppp.

W związku z powyższym nie będę tego powielał na swojej stronie internetowej. Jeżeli są jakieś pytania to proszę skorzystać z poniższego fomularza: