STANAG 6001 eksternistyczne egzaminy w AMW Gdynia

STANAG 6001 eksternistyczne egzaminy w AMW Gdynia

Udostępnij URL przez:

Uprzejmie informuje, że w Studium języków obcych można przystąpić do egzaminu z języka angielskiego wg STANAG 6001 w formie eksternistycznej.

Najbliższe egzaminy (1 dzień) odbędą się w AMW Gdynia.

  • na poziom I (podstawowy) dnia 07.11.2020 (sobota)
  • na poziom II (średniozaawansowany) dnia 14.11.2020 (sobota)

Zapisy rozpoczyną się od 28.09.2020.

W celu kwalifikacji na egzamin należy odręcznie wypełnić zamieszczony wniosek i dostarczyć go: pocztą (z dopiskiem „Studium Języków Obcych”) lub osobiście do Kancelarii Jawnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00, oraz od 13:00 do 15:00 (81-127 Gdynia, ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, pokój 349 w bud. 5).
POBIERZ WNIOSEK

Finalnie (za 200 zł w 2019 roku) można otrzymać dokument podpisany przez Rektora – Komendanta AMW potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie 1 lub 2.

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. -  PDF Free Download

Wymagania dotyczące znajomości języka obcego ujęte zostały w formie kombinacji czterech cyfr, które odnoszą się do poszczególnych sprawności językowych w następującej kolejności: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Cyfry określają poziom umiejętności językowych. Wyróżnia się pięć poziomów zaawansowania językowego:

  • poziom ,,1″ – znajomość podstawowa;
  • poziom ,,2″ – znajomość średniozaawansowana (czynna w ograniczonym zakresie);
  • poziom ,,3″ – znajomość zaawansowana (profesjonalne minimum);
  • poziom ,,4″ – znajomość biegła (w pełni profesjonalna);
  • poziom ,,5″ – doskonała (poziom rodzimego użytkownika/bilingwalny).
Comments are closed.