Koncepcja rozwoju dla Polskich przedsiębiorców

Koncepcja rozwoju dla Polskich przedsiębiorców

Udostępnij URL przez:

W ramach projektu rozwoju Polskiej przedsiębiorczości biorę udział jako konsultant/coach w projekcie Innovation Coach, zwanego dalej IC z zakresu technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej.

IC jest to II ścieżka Instrumentu STEP Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt  realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace z obszaru B+R+I ( Badanie + Rozwój + Innowacje), ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I w szczególności ze środków POIR i Horyzont 2020.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak doświadczenia w aplikowaniu o środki publiczne na B+R (np. konkursy w ramach POIR czy Horyzont 2020), oraz gotowość do wdrożenia innowacji w firmie.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem mogę dokładniej objaśnić sytuację.

więcej na: https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme

Comments are closed.