OSINT

OSINT

Udostępnij URL przez:

Biały wywiadrozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł (ang. open- source intelligenceOSINT) – kategoria rozpoznania oraz forma wywiadu gospodarczego, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym. Wywiadowcy posługują się wyłącznie jawnymi i etycznymi metodami pozyskiwania informacji.

Do „białych” źródeł należą m.in.:

 • życie publiczne
 • wypowiedzi przedstawicieli państwa
 • Internet w tym serwis społecznościowy Facebook, YouTube i inne środki nowej komunikacji otwartej
 • sondy społeczne
 • prasa (szczególnie lokalna oraz specjalistyczna) i inne środki masowego przekazu
 • dokumentacja, jaką przedsiębiorstwa muszą udostępnić według wymogów prawa
 • ogólnie dostępne rejestry
 • sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym
 • wydawnictwa marketingowe: biuletyny, informatory, reklamy
 • analizy produktów (inżynieria odwrotna)

Kategorie „białych” źródeł

Źródła OSINT można podzielić na sześć różnych kategorii przepływu informacji:

 • Media: gazety, czasopisma, radio i telewizja
 • Internet: publikacje online, blogi, grupy dyskusyjne, media obywatelskie (tj. filmy z telefonów komórkowych, treści tworzone przez użytkowników), YouTube i inne serwisy społecznościowe (tj. Facebook, Twitter, Instagram itp.). To źródło wyprzedza także wiele innych źródeł ze względu na jego aktualność i łatwość dostępu.
 • Dane administracji publicznej: raporty administracji publicznej, budżety, przesłuchania, książki telefoniczne, konferencje prasowe, strony internetowe i przemówienia. Chociaż to źródło pochodzi z oficjalnego źródła, jest publicznie dostępne i można z niego korzystać w sposób otwarty i swobodny.
 • Publikacje profesjonalne i akademickie: informacje uzyskane z czasopism, konferencji, sympozjów, prac naukowych i rozpraw
 • Dane handlowe: oceny finansowe i przemysłowe, bazy danych przedsiębiorstw itp.
 • Szara literatura: raporty techniczne, patenty, dokumenty robocze, dokumenty biznesowe, niepublikowane prace i biuletyny