O mnie

O mnie

Udostępnij URL przez:

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu administrowania systemami i sieciami teleinformatycznymi. Miałem przyjemność kierowania oraz pełnić różne role w kilkudziesięciu projektach informatycznych. Jestem autorem wielu analiz i ekspertyz.  

Obecnie zajmuje stanowisko st. wykładowcy w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Brałem udział specjalistycznych wdrożeniach rozwiązań klasy DLP m. in. dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Początki mojej pracy zaczęły się w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie. Kolejne kilkanaście lat spędziłem w Policji zajmując stanowisko analityka informatyki śledczej, specjalisty ds. łączności i telekomunikacji.

Od 2005 roku pełnie rolę Biegłego Sądowego z zakresu informatyki i telekomunikacji znajdując się na listach Prezesów Sądów O w Gdańsku i Olsztynie.

Posiadam głębokie kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa pozyskane w ZETO, Policji, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz pod odbyciu specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, firmy Cisco oraz Akademia Światłowodowa itd.   

Jestem Ekspertem w instytucjach publicznych, m.in. w: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania Informacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jednocześnie jestem autorem licznych opinii oraz publikacji z zakresu informatyki, telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa oraz z zakresu przestępczości teleinformatycznych itd.  

W Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich miałem przyjemność uczestniczyć w kursie oficerskim z zakresu logistyki. Ponadto zdałem egzamin STANAG 6001 w czterech sprawnościach (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) potwierdzające zaawansowaną znajomość języka angielskiego.

Największą sprawą jaką miałem przyjemność się zajmować dotyczą budowy sieci telekomunikacyjnej o długości ponad 200 km w technologii NGA (poniżej akta sprawy zgromadzone przez sąd cywilny).