Infrastruktura technologiczna

Infrastruktura technologiczna

Udostępnij URL przez:

Istnieje wiele specjalistycznych narzędzi do służących do śledzenia błędów (np. Git) oraz zarządzania projektami (np.:PRINCE2). Bez wątpienia istotnym elementem jest infrastruktura teleinformatyczna w tym zakresie oraz zagadnienia związane z chmurą obliczeniową tzw. cloudem.

Chmury, poza wspólną cechą, jaką jest ekstremalna wydajność i dostępność zasobów mocy obliczeniowej na żądanie, są od siebie różne. Istnieją różne technologie wirtualizacji (np.: VMware, KVM, Microsoft Hyper-V), model świadczenia usługi: chmurę publiczną, prywatną czy hybrydową, a także zdecydować o poziomie wsparcia z zewnątrz

Coraz częściej podmioty decydują się na oferty Centrów Danych lub korzystają z chmur globalnych, takie jak Microsoft Azure i Azure Stack oraz AWS.

Ponadto Wiele polskich firm bazuje jeszcze na tradycyjnych rozwiązaniach, tj. kolokacja, serwery dedykowane. Mimo to powoli, lecz konsekwentnie testują rozwiązania chmurowe.

Potrzeba rozwojowa jest niebywale duża i współpraca z biznesem jest niezbędna.

W ramach zdobycia powyższych kompetencji można wskazać następujące programy szkoleniowe poprzez indywidualne programy realizowane przez doświadczonych praktyków i akredytowanych Trenerów :

  • Microsoft (Data Services, Azure, Excel VBA)
  • Narzędzia Atlassian (JIRA, Confluence)
  • Inne szkolenia technologiczne (Java, SQL, Bazy Danych, Python, Linux itp.)