ELA – nowy system, który wskaże kierunek studiów….

ELA – nowy system, który wskaże kierunek studiów….

Udostępnij URL przez:

Ostatnio widziałem nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. ELA. Wybór na podstawie rankingu uczelni będzie już powoli przestarzały. System monitorowania z skrótu ELA Ekonomicznych Losów Absolwentów – ciekawe!!!

ELA to system dostarczający sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji na temat sytuacji absolwentów uczelni na rynku pracy w Polsce. Dzięki ELA dowiecie się ile zarobicie po studiach, jak szybko znajdziecie pracę oraz jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje umowę o pracę. ELA pokaże Wam dane z ponad trzydziestu czterech tysięcy kierunków studiów, natomiast wygenerowanie raportu zajmie Wam jedynie pięć sekund – do tegorocznych maturzystów zwraca się Anna Budzanowska, podsekretarz stanu.

Z danych publikowanych na stronie ministerstwa wynika, że ELA pozwala wyszukiwać informacje zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i w podziale na poszczególne uczelnie czy kierunki studiów. Należy podkreślić, że ELA uwzględnia zróżnicowanie gospodarcze Polski. Stosuje Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który określa relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania. Z danych generowanych przez ELA korzystają maturzyści podejmujący decyzję o wyborze studiów, środowisko akademickie, analitycy, przedsiębiorcy. Dane z systemu pomagają MNiSW dostosowywać politykę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

ELA czerpie informacje z dwóch źródeł:

  • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach)
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym.

ELA za pomocą nowoczesnych technologii  pozyskuje  z tych systemów potrzebne dane.

więcej o systemie można znaleść na: https://studia.gov.pl/

Comments are closed.