Corda jednym z rozwiązań wdrożeniowych dla Blockchain

Corda jednym z rozwiązań wdrożeniowych dla Blockchain

Udostępnij URL przez:

Obecnie większość systemów przetwarzających dane oparte są na rozwiązania scentralizowanych na platformach typu cloud. Jednakże procesy biznesowe i nie tylko wymagają interakcji pomiędzy wieloma podmiotami za pomocą systemów sieciowych i komunikacyjnych aby sfinalizować transakcję. Wadą scentralizowanych rozwiązań jest podatność na cyberataki i brak synchronizacji danych czy też ich jakość. Stąd też w biznesie pojawiają się tzw. zaufani pośrednicy zapewniający rolę arbitrów zatwierdzający transakcję lub weryfikujący pochodzenie takich danych.

Aby lepiej zobrazować rozwiązania typu blockchain, należy sobie wyobrazić system opierający się na sieci baz danych, gdzie wszyscy uczestnicy, działają na równych prawach, dochodzi do efektywnego i bezpiecznego zapisywania danych, dane są odpowiednio rozpowszechniane i przechowywane. Gdzie system działa centralnego zarządcy lub administratora, gdzie zawsze istnieje zagrożenie związane z czynnikiem ludzkim. Reasumując jest to system tak zaprojektowany, gdzie dane mają wysoki poziom wiarygodności i bezpieczeństwa, a uczestnicy mają transparentny dostęp do wspólnego zaufanego źródła informacji.

Praktycznie można wskazać, że blockchain to rozproszona, zaufana i współdzielona baza danych, zarządzana przez sieć komputerów, które działają wg ustalonych zasad związanych z protokołem blockchain.   

Podsumowując, blockchain to:

 • Rozproszona baza danych w formie łańcucha bloków (zawierająca historię wszystkich zweryfikowanych i zaakceptowanych przez wszystkich zmian (transakcji),
 • Zasady tworzenia i weryfikacji transakcji  (odzwierciedlają zmiany np. bitcoin)
 • Zasady konsensusu (decentralizują kontrolę nad łańcuchem, czasem wiążąc się z systemem nagród)
 • Rozproszona sieć łącząca równorzędnych uczestników (działa wg zasad Peer-to-Peer, tzw. sieć P2P).

Jednym z rozwiązań typu blockchain jest platforma Corda stworzona przez firmę R3. Corda to oparta na technologii blockchain technologia rozproszonego rejestru i platforma inteligentnych kontraktów działająca z zdecentralizowanej globalnej sieci. Służy ro rejestrowania, zarządzania i automatyzacji umów prawnych w administracji publicznej jak i w biznesie. Docelowo Corda zmierza do stworzenia tzw. rozproszony rejestr (DLT), która będzie eliminować potrzebę dokonywania przez podmioty transakcji pomiędzy sobą, aby upewnić się, że ich dane są zgodne.

Platforma Corda tworzy sieć węzłów typu P2P , z których każdy reprezentuje stronę w sieci. Te węzły uruchamiają aplikacje CORDA (tzw. CorDapps) i przeprowadzają transakcje między węzłami przy użyciu tożsamości publicznych lub poufnych.

W tym miejscu należy podkreślić, że rozwiązania blockchain są coraz częściej wdrażane w procesie bezpiecznego przetwarzania i przesyłania dokumentów. Przykładowo banki wykorzystują je do komunikacji z klientami za pośrednictwem kanałów internetowych. Technologia już zaczyna być wykorzystywana także w administracji publicznej przy księgach wieczystych, a wkrótce może zastąpić nawet notariuszy. Przedstawiciele branży zdrowotnej z kolei rozważają wykorzystanie jej do stworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

W kwestii zasady działania CORDA zachodzi przeświadczenie, gdy jeden lub więcej węzłów jest zaangażowanych w transakcję, transakcja musi być poświadczona notarialnie. Notariusze są wyspecjalizowanym typem węzła, który zapewnia konsensus w zakresie unikalności, potwierdzając, że dla danej transakcji nie podpisali już innych transakcji, które wykorzystują którykolwiek ze stanów wejściowych proponowanej transakcji.

Platforma Corda dzieli się na kilka elementów m. in. na:

 • Darmowe rozwiązanie platforma Corda tzw. open source (z ograniczeniami)
 • Komercyjne rozwiązanie platforma Corda Enterprise (komercyjna wersja platformy)

CORDA Enterprise to komercyjna edycja platformy CORDA, odpowiednio zoptymalizowana w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i przepustowości. 

CORDA Enterprise zawiera wszystkie podstawowe funkcje CORDA, ale obejmuje również zaporę CORDA Firewall , obsługę wdrożeń węzłów i notariuszy o wysokiej dostępności oraz kompatybilność ze sprzętowymi modułami zabezpieczeń (HSM).

Wersja komercyjna w swoich funkcjonalnościach posiada:

 • Wiele węzłów w celu zapewnienia HA;
 • Zewnętrzny Artemis MQ;
 • Firewall Corda Cord ;
 • Obsługę HSM;
 • Notariusze (łączność Oracle RAC, łączność baza danych Karaluch, w klastrze (HA);
 • Dynamiczne buforowanie bazy danych i ulepszenie wydajności;
 • Wielowątkowa maszyna stanu przepływu;
 • Narzędzie do sprawdzania kondycji węzła;
 • Narzędzie do zaciemniania konfiguracji;
 • Narzędzie administratora HA.
Comments are closed.