Browsed by
Kategoria: IT

Sposoby weryfikacji wiarygodności plików multimedialnych w sieci

Sposoby weryfikacji wiarygodności plików multimedialnych w sieci

W ramach działalności zajmującej się cyberbezpieczeństwem zdarza mi się wykorzystywać różne wyszukiwarki które pomagają mi znaleźć źródła grafik. Pliki multimedialne często wydają się być ostatecznym dowodem na to, czy pewna sytuacja się wydarzyła lub nie wydarzyła. Można łatwo pomylić i pominąć fakt, że plik multimedialny może być zmanipulowane. W niniejszym wpisie przedstawię kilka prostych narzędzi, które umożliwiają szybkie i łatwe weryfikowanie zdjęć. W pierwszej należy zastosować odwrotne wyszukiwanie grafiki (z ang. reverse image search). Sposób ten pozwala sprawdzić, czy plik…

Read More Read More

Corda jednym z rozwiązań wdrożeniowych dla Blockchain

Corda jednym z rozwiązań wdrożeniowych dla Blockchain

Obecnie większość systemów przetwarzających dane oparte są na rozwiązania scentralizowanych na platformach typu cloud. Jednakże procesy biznesowe i nie tylko wymagają interakcji pomiędzy wieloma podmiotami za pomocą systemów sieciowych i komunikacyjnych aby sfinalizować transakcję. Wadą scentralizowanych rozwiązań jest podatność na cyberataki i brak synchronizacji danych czy też ich jakość. Stąd też w biznesie pojawiają się tzw. zaufani pośrednicy zapewniający rolę arbitrów zatwierdzający transakcję lub weryfikujący pochodzenie takich danych. Aby lepiej zobrazować rozwiązania typu blockchain, należy sobie wyobrazić system opierający się na…

Read More Read More

Różnice pomiędzy eksploatacja i zarządzaniem sieci telekomunikacyjnych

Różnice pomiędzy eksploatacja i zarządzaniem sieci telekomunikacyjnych

Na wstępie informuje, że faza wykonawcza projektu budowy sieci telekomunikacyjnej oznacza przejście w fazę eksploatacji na zarządzanie wybudowaną siecią.  Samo przejście powinno odbyć się poprzez odbiory techniczne od wykonawców budowy na poziomie elementu sieci, systemu i usługi, uruchamianie systemów telekomunikacyjnych i rozliczeniowych dla abonentów i dostawców dostępu do globalnej infrastruktury, świadczenie usług, utrzymanie sieci, spełnianie wymagań technicznych związanych z działalnością telekomunikacyjną, zapewnienie jakości usługi na wymaganym poziomie, zapewnienie bezpieczeństwa sieci w każdej z jej warstw, zapewnienie mechanizmów współpracy ze służbami…

Read More Read More

“Nowe trendy cyberprzestępczości w Polsce” seminarium naukowe AMW

“Nowe trendy cyberprzestępczości w Polsce” seminarium naukowe AMW

W dniu 12 lutego 2021 roku o godz.11.00 odbędzie się seminarium naukowe nt. „Nowe trendy cyberprzestępczości w Polsce”. Wykład wprowadzający wygłosi dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, prokurator delegowana do Prokuratury Krajowej. więcej na stronie MCC AMW Gdynia: https://mcc.amw.gdynia.pl/2021/02/08/seminarium-naukowe-nt-nowe-trendy-cyberprzestepczosci-w-polsce-zorganizowane-przez-mcc/